SRZ MO Kysucké Nové Mesto pozýva svojich členov, ich rodinných príslušníkov, manželky, priateľky, kamarátov a všetkých, ktorí majú radi príjemný pobyt pri vode na rybárske preteky o pohár predsedu MO, ktoré sa budú konať dňa 2. mája 2015.

Účasť: Pretekov sa môže zúčastniť každý člen SRZ, ktorý dovŕšil 15. rok veku. Maximálny počet pretekárov je 220. V prípade vysokého záujmu budú uprednostnení členovia MO SRZ Kys. N. Mesto. Účastníci pretekov, sú po zaplatení štartovného, oprávnení k lovu rýb z zmysle zákona o rybárstve §10 ods.6.

Štartovné: Každý pretekár zaplatí pri zápise 7,-€, ako štartovné.

Program:

  • 6:00 - 7:45 - Prezentácia
  • 7:45 - 10:00 - Prvé kolo pretekov
  • 10:00 - 10:25 - Prestávka na občerstvenie a presun na druhé lovné miesto
  • 10:25 - 12.40 - Druhé kolo preteku
  • 12:30 - 13:00 - Občerstvenie
  • 13:00 - Vyhodnotenie pretekov

Spôsob lovu: Pretekár si pri prezentácii vyberie lístok, na ktorom budú určené obidve miesta lovu. Prvé číslo určuje miesto lovu v prvom kole pretekov a druhé číslo určuje miesto lovu v druhom kole pretekov. Loviť sa bude na 1 prút a to systémom na plávanú alebo na položenú. Lov na prívlač, umelú mušku, živú alebo mŕtvu rybku je zakázaný. Ďalej je zakázané zamieňanie rýb v sieťke, ktoré si chce pretekár ponechať. Pretekár je povinný šetrne zaobchádzať s každou ulovenou rybou pri jej zdolávaní, resp. návrate do vody.

Hodnotenie:
Hodnotiť sa bude kapor rybničný, ktorý dosahuje minimálnu lovnú mieru 40cm, systémom 1cm = 1 bod. Podmierečný kapor, pleskáč vysoký a pstruh dúhový sa hodnotí systémom 1kus = 5 bodov. Ostatné druhy rýb sa nebodujú.
Pri rovnosti bodov rozhoduje: 1) počet ulovených rýb 2) najdlhšia ulovená ryba 3) žreb

Úlovky: Každý pretekár si smie ponechať 1 kus kapra. Ponechaný kapor musí mať dĺžku tela v rozmedzí 40 - 69cm. Ostatné druhy
rýb si smie ponechať len v súlade s vykonávacou vyhláškou.

Ostatné pokyny:

a) Každá bodovaná ryba musí byť zaznačená rozhodcom na rube propozícií.
b) Každá ponechaná ryba musí byť zaznačená do záznamu o úlovkoch.
c) Každý pretekár loví a dopravuje sa na samotné preteky na vlastné nebezpečenstvo.

PETROV ZDAR !

Nahor