SRZ MO Kysucké Nové Mesto Vás pozýva na detské rybárske preteky o pohár predsedu MO, ktoré sa budú konať dňa 3. mája 2015.

Účasť: Pretekov sa môže zúčastniť každé dieťa, ktoré je členom SRZ, je držiteľom platného povolenia na rybolov a jeho vek je maximálne 15. rokov. Štartovné súťažiaci neplatia.

Program:

  • 7:30 - 8:00 - Prezentácia (Dieťa sa pri prezentácii preukáže platným povolením)
  • 8:00 - 8:10 - Spoločný nástup pretekárov (povinný)
  • 8:30 - 11:30 - Preteky
  • 12:00 - Vyhodnotenie

Spôsob lovu: Pretekár si pri prezentácii vyberie lístok, na ktorom bude určené miesto lovu. Po povinnej prezentácii pri rybárskom dome, a spoločnom nástupe sa pretekári rozídu na svoje lovné miesta. Loviť sa bude na 1 prút a to systémom na plávanú, alebo na položenú. Lov na prívlač, umelú mušku, živú alebo mŕtvu rybku je zakázaný. Ďalej je zakázané zamieňanie rýb v sieťke, ktoré si chce pretekár ponechať. Pretekár je povinný šetrne zaobchádzať s každou ulovenou rybou pri jej zdolávaní, resp. návrate do vody.

Upozorňujeme dospelých, že je zakázané zasahovať do rybolovu detí.

Hodnotenie: Hodnotiť sa bude kapor rybničný, ktorý dosahuje minimálnu lovnú mieru 40cm, systémom 1cm = 1 bod. Podmierečný kapor, pleskáč vysoký a pstruh dúhový sa hodnotí systémom 1kus = 5 bodov. Ostatné druhy rýb sa nebodujú.
Pri rovnosti bodov rozhodujú: 1) počet ulovených rýb 2) najdlhšia ulovená ryba 3) žreb.

Úlovky: Každý pretekár si smie ponechať 1 kus kapra. Ponechaný kapor musí mať dĺžku tela v rozmedzí 40 - 69cm vrátane. Ostatné druhy rýb si smie ponechať len v súlade s vykonávacou vyhláškou.

Ostatné pokyny:

a) Každá ponechaná ryba musí byť zaznačená rozhodcom na rube propozícií.
b) Každá ponechaná ryba musí byť zaznačená do záznamu o úlovkoch.
c) Každý pretekár loví a dopravuje sa na samotné preteky na vlastné nebezpečenstvo.

PETROV ZDAR !

Nahor