SRZ MO Kysucké Nové Mesto oznamuje spustenie svojho oficiálneho informačného webového sídla. Informácie zo života našej miestnej organizácie nájdete na webovej adrese www.srzkysuca.com.

Postupne budeme uverejňovať všetky dôležité informácie z činnosti rybárskeho zväzu v Kysuckom Novom Meste. Prostredníctvom tejto webovej stránky nás môžete v prípade potreby i kontaktovať, predkladať svoje návrhy a informácie pre výbor SRZ MO.

Veríme, že nové webové stránky budú prínosom nielen pre všetkých našich členov ale i pre ostaných návštevníkov.

 

Nahor