Želáme všetkým rybárom a ich rodinám šťastný nový rok. Zároveň však upozorňujeme, že povinnosťou každého člena je odovzdať do 15. januára vyplnený záznam o úlovkoch.

Tento odovzdávajte do Domu kultúry v Kysuckom Novom meste na vrátnicu.

Ďakujeme
Výbor MO SRZ v Kysuckom Novom Meste